PRZEPROWADZENIE KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

 
Zawiadomienie o kontroli  stanu obiektu budowlanego
 

Druki przed rozpoczęciem budowy realizowanej w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

 
 • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

      

 • Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy ( robót )* oraz sporządzeniu planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 

Druki przed rozpoczęciem budowy realizowanej w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku – wzory prawnie obowiązujące:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

Zakończenie budowy zrealizowanej w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy

 • Oświadczenia kierownika budowy 

 

 

Zakończenie budowy zrealizowanej w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku- wzory prawnie obowiązujące:

 • Zawiadomienie o budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16) – nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

 

Wniosek – o pozwolenie na użytkowanie dla obiektów budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku:

 • Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie od 1 lipca 2021 – wzory prawnie obowiązujące:

 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

 • Wniosek  o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne:
od 1 lipca 2021 roku – druk prawnie obowiązujący:

 • Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

  

Postępowanie legalizacyjne „zwykłe”:

od 1 lipca 2021 roku – druk prawnie obowiązujący:

 • Wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części (PB-19)